සිතුවිලි සටහන් බ්ලොග් කියවනයේ නිවේදනය: මෙහි ඇතුලත් කර ගන්නා සියලු බ්ලොග් අඩවිවලට අයත් නිර්මාණ, රූප, ඡායාරූප, වී‍ඩියෝ, ප්‍රකාශනයන් හා තොරතුරු පිලිබඳ වගකීම එම අඩවි නිර්මාපකයන් සතුවන අතර ඉන් එහා වගකීමක් අප / සිතුවිලි සටහන් බ්ලොග් කියවනය සිංඩිය විසින් බාර නොගන්නා බවට කරුණාවෙන් සැලකිය යුතුය. තොරතුරු සඳහා info{at}sithuwilisatahan.com වෙත ඊමේලයක් යොමු කරන්න.

ක්ෂය රෝගය හෙවත් කාසය (Tuberculosis or TB) මයිකොබැක්ටීරියම් ටියුබර්කියුලෝසිස් (Mycobacterium tuberculosis) නැමැති බැක්ටීරියාව නිසා ඇතිවේ. එය වාතය මගින් බෝවන රෝගයක් ... Read More »

සුව සෙවන | 6 months ago