සිතුවිලි සටහන් බ්ලොග් කියවනයේ නිවේදනය: මෙහි ඇතුලත් කර ගන්නා සියලු බ්ලොග් අඩවිවලට අයත් නිර්මාණ, රූප, ඡායාරූප, වී‍ඩියෝ, ප්‍රකාශනයන් හා තොරතුරු පිලිබඳ වගකීම එම අඩවි නිර්මාපකයන් සතුවන අතර ඉන් එහා වගකීමක් අප / සිතුවිලි සටහන් බ්ලොග් කියවනය සිංඩිය විසින් බාර නොගන්නා බවට කරුණාවෙන් සැලකිය යුතුය. තොරතුරු සඳහා info{at}sithuwilisatahan.com වෙත ඊමේලයක් යොමු කරන්න.

බේකර් විදියේ අපේ නිවහනට ලැබුණු සෑම ලිපියක්ම, පාර්සලයක්ම, විදුලිපුවතක්ම පරීක්ෂාකර බැලුවේ මාගේ මිත්‍ර ෂර්ලොක් හොම්ස්ය. එදින අඳුරු වලාකුළු වලින් ලන්ඩන් ... Read More »

| 6 days ago

“සුදු නෙළුම කෝ සොරබොර වැවේ මල් සුවද දුන් මහියංගනේ පුන්පොයදා පාළොස්වකේ මල් නෙලා විකුණු පන්සලේ..." අමරදේව මහත්තය කියන රත්න ශ්‍රී මහත්තයා ලියපු මේ සින්දුව ... Read More »

| 1 week ago